מיוחס

wellborn, of good family, noble, highborn; privileged

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיוחס — שיש לו ייחוס, בן למשפחה מכובדת, אציל, אצילי, נעלה, מכובד; יחסן, בעל זכויות ית …   אוצר עברית

 • רוב מיוחס — רוב של שני שלישים מהקולות או יותר {{}} …   אוצר עברית

 • גאוצנטרי — adj. מיוחס למרכז הארץ, מתייחס לארץ כמרכ …   אוצר עברית

 • גיאוצנטרי — adj. מיוחס למרכז הארץ, מתייחס לארץ כמרכ …   אוצר עברית

 • התיחסות — יחס, עמדה, התנהגות, גישה, קשר, קרבה; תשומת לב; מראה מקום, הפניה, אסמכתא; השתייכות, היות מיוחס, היות שיי …   אוצר עברית

 • התייחסות — יחס, עמדה, התנהגות, גישה, קשר, קרבה; תשומת לב; מראה מקום, הפניה, אסמכתא; השתייכות, היות מיוחס, היות שיי …   אוצר עברית

 • זקוף — adj. מתוח, זקור, מאונך, מורם, ניצב, עומד; מיוחס ל , תלוי ב ; רשום , מצורף (לחשבון) …   אוצר עברית

 • זקף — 1 v. להירשם לזכות , להירשם לחובת , להיות מיוחס ל ; להתיישר, להיעשות זקוף, להזדקר, להיעמד, לקו 2 v. להרים, לשאת, להגביה, להעמיד, לזקור, להבליט, ליישר; לייחס, לרשום לזכות, לרשום לחוב 3 v. להתיישר, לעמוד זקוף, לעמוד ישר; להזדקר, להתבלט, להיות מוגבה …   אוצר עברית

 • יין בן-יין — צדיק בן צדיק, מיוחס {{}} …   אוצר עברית

 • מספר סתמי — מספר בלתי מכונה, מספר שאינו מיוחס לעצמים ספציפיים {{}} …   אוצר עברית

 • נאצל — adj. נשגב, אצילי, נאדר, עילאי, מלא הוד והדר, רוחני, מופשט, מעודן, נעלה, נכבד, מרומם, מיוחס, רם יחס, רם מעל …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.